Информация - СМДЛ за образна диагностика

Рентгенов кабинет

за дентални дигитални снимки

3D компютърна томография

на цяла челюст или на определен сектор от нея

/триизмерно изображение на изследваната област/

https://www.youtube.com/watch?v=2rVVx1Mndr0

http://digitalendentalenrentgen.izberete.info

секторни снимки

ортопантомографии

телерентгенографии

снимки на синуси и темпоромандибуларни стави

Резултатите се получават на плака и дигитален носител веднага

гр.Варна ул.Академик Андрей Сахаров 27 етаж 1 кабинет 105

тел.0887 836 806  0899 047 797

https://izberete.me/listing/%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82-3d-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80/

Галерия на СМДЛ за образна диагностика

СМДЛ за образна диагностика - Карта